Założenie działalności gospodarczej – CEIDG

Działalność gospodarcza to pomysł na aktywne prowadzenie i rozwijanie swojej firmy, jednak jest to także coraz częstsza metoda zatrudnienia w wielu firmach. Samozatrudnienie przede wszystkim pozwala na większą swobodę niż etat, wiąże się natomiast z wieloma obowiązkami, które ciążą na każdym przedsiębiorcy.

Mając ciekawy pomysł i gotowy biznesplan wystarczy już tylko założyć działalność, a następnie działać na własny rachunek, i we własnym imieniu.

Krokiem pierwszym jest wybór PKD czyli rodzaju działalności, którą zamierzamy wykonywać według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Każdy rodzaj działalności ma przyporządkowany numer, który należy wpisać we wniosku. Poszczególne numery PKD znajdują się w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Wniosek, który należy złożyć chcąc rozpocząć działalność to CEIDG-1.

Można to zrobić na 3 sposoby:

1. Wypełnić wniosek (ręcznie bądź maszynowo, jednak zawsze z własnoręcznym podpisem!) i zanieść osobiście do Urzędu Gminy lub Miasta,

2. Złożyć wniosek przez internet, a następnie w ciągu 14 dni podpisać wniosek w Urzędzie Gminy lub Miasta,

3. Złożyć wniosek przez internet i podpisać go poprzez profil zaufany (więcej o profilu zaufanym) lub za pomocą bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

W CEIDG-1 uzupełniamy dane takie jak:

-> imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, rodzaj i numer dokumentu tożsamości

-> nazwa firmy (w przypadku działalności gospodarczej osób fizycznych nazwa MUSI zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy!) oraz nazwa skrócona

-> numer PESEL

-> numer NIP (o ile jest, jeśli nie, numer NIP zostanie nadany po złożeniu wniosku CEIDG-1)

-> obywatelstwo

-> miejsce zamieszkania, adres głównego miejsca wykonywania działalności (jeśli inny niż adres zamieszkania) oraz adres do korespondencji

-> rodzaj wykonywanej działalności według PKD 2007

-> dane kontaktowe: numer telefonu, adres strony internetowej, adres e-mail

-> wybrana forma opodatkowania podatkiem dochodowym

-> rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

-> dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową podmiotu (w przypadku jeśli przedsiębiorca zlecił to zewnętrznej firmie)

-> numer rachunku bankowego

Dokument CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP  (o ile nie został on nadany wcześniej) oraz wybór formy opodatkowania. Formularz ten stanowi także wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGONUzyskanie powyższych numerów identyfikujących nie wymaga zatem złożenia żadnych dodatkowych wniosków!

Od dnia rozpoczęcia działalności mamy 7 dni aby spełnić obowiązek, który wymaga jednak złożenia dodatkowego wniosku. A mianowicie zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wykonujemy za pomocą formularza ZUS-ZUA.

Należy pamiętać jednak, iż ze względu na rodzaj działalności gospodarczej na przedsiębiorcy mogą ciążyć dodatkowe obowiązki (koncesje, zezwolenia, sanepid, PIP, VAT).